Aktuality a provoz

Provoz zahrad

Zahrada za Křížkovského 12 je otevřena od 1. dubna. 

Otvírací doba: 7:00–19:00 hodin

Návštěvníci jsou povinni se řídit návštěvním a provozním řádem.
(Návštěvní a provozní řád ke stažení )

Návštěvy dětí pouze s doprovodem rodičů.

Vstup z ulice Křížkovského nebo z Bezručových sadů.

Návštěvní řád

Návštěvní a provozní řád zahrad na hradbách (parkánových zahrad) Univerzity Palackého v Olomouci na Křížkovského 8 až 14

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento návštěvní a provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrad.

2. Každý návštěvník je povinen pečlivě se seznámit s tímto řádem po příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.

II. Návštěvní doba zahrad

1. Návštěvní doba parkánových zahrad je v období od 1. dubna do 31. října, a to denně od 7,00 hod. do 19 hodin. V jiné době je toto možné pouze po předchozí dohodě se správou zahrady.

2. Za nepříznivého počasí či jiných okolností mohou být zahrady z bezpečnostních důvodů uzavřeny.

3. Do zahrad se vstupuje průchodem propojující ulici Křížkovského s parkem (Jakubský výpad).

4. Vstup do zahrad je bezplatný.

5. Veškeré prostory zahrad jsou přístupné pouze na vlastní nebezpečí.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrad

1. V parkánových zahradách není návštěvníkům povoleno:

1.1 Vstupovat do porostů, trávníků, pěstebních ploch
1.2 Poškozovat a zcizovat rostliny včetně jejich částí
1.3 Jakkoliv poškozovat objekty a technická zařízení
1.4 Jakkoliv znečišťovat porosty a vodu v kašnách
1.5 Používat kašny ke koupání ani do nich nevstupovat
1.6 Zhotovovat fotografie a filmové záběry pro komerční využití bez povolení správy zahrady
1.7 Rušit hlukem či jinými nevhodnými či nedůstojnými projevy či chováním ostatní návštěvníky zahrad
1.8 Zakládat oheň mimo vyhrazený prostor a odhazovat odpadky
1.9 Vodit do zahrad zvířata, zejména psy
1.10 Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
1.11 Kouřit
1.12 Vystupovat na hradební zdi
1.13 Nechat děti bez přímého dozoru dospělých
1.14 Přemísťovat inventář

2. Návštěvníci zahrad jsou povinni řídit se tímto návštěvním a provozním řádem a pokyny
zaměstnance správy zahrad.

3. Škody způsobené návštěvníky zahrad porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v zahradách budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.

IV. Práva a povinnosti správce zahrad

1. Jestliže návštěvník hrubě poruší tento návštěvní a provozní řád, je zaměstnanec správy zahrad oprávněn vykázat návštěvníka ze zahrad případně zajistit jeho předání příslušným správním orgánům.

2. Správce má právo dočasného uzavření zahrady nebo její části v průběhu sezóny.

V Olomouci dne 2. dubna 2012
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., v.r.
děkan FF UP

Návštěvní a provozní řád zahrad (verze ke stažení)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)